Särbegåvning – definitioner

Att veta vad särbegåvning är och hur hög intelligens fungerar är en förutsättning för att förstå dig själv.

Det finns olika definitioner och att de är olika beror till stor del på att de tagits fram i olika forskningsmiljöer och med olika syfte.

Första svenska definitionen
Den första svenska definitionen skapades på 90-talet av en psykolog och professor i didaktik på Jönköpings Högskola, Roland Persson. Om jag förstått det hela rätt var syftet att sätta ord på en grupp människor som ditintills varit tabu att prata om i forskningssammanhang i Sverige, det vill säga de personer som har mycket högre intelligens än genomsnittet. Definitionen skulle kunna användas för att förstå vilka barn inom förskola och skola som kunde tillhöra gruppen. Så här lyder Perssons definition:

”Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfälle med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.” (Persson, 1997)*1

Definitionen fungerar bra, men inte på alla särbegåvade barn. Det finns de som är duktiga på att dölja sin intelligens, exempelvis genom att vara utåtagerande, eller genom att medvetet underprestera för att passa in, eller de vars funktionshinder döljer den höga intelligensen.

Tre-cirkel-definitionen
En definition som jag sett användas mycket på senare tid är, en som är utformad av tre cirklar. I skärningspunkten där alla cirklar möts finns de särbegåvade människorna. (Renzulli, 1990)*2

  • Cirkel 1: En förmåga mycket över medel (Above average ability)
    Abstraktion, minne, inlärning, effektivitet, verbalitet, logik, sinne för siffror
  • Cirkel 2: En stark inre motivation och uthållighet (Task Commitment)
    Intresse, beslutsamhet, nyfikenhet
  • Cirkel 3: En kreativ förmåga utöver det vanliga (Creativity)
    Flöde, originalitet, problemlösande, flexibelt tänkande

Tre cirklar som överlappar varandra i mitten. I det överlappande fältet står det Gifted.

 

Generell intelligens
När jag pratar om intelligens kommer jag utgå från det som kallas generell intelligens. Här ett citat från Linda Leopold

“Nu för tiden brukar intelligens ofta beskrivas enligt en hierarkisk modell där man tänker sig att g-faktorn tronar på toppen. Under den finns flera olika allmäna förmågor – som verbal, spatial och numerisk – vilka i sin tur är uppdelade i mer specifika färdigheter.” (L Leopold, 2013)*3

Det är alltså så att intelligens hänger ihop med resten av dig och vem du är. Den påverkar hur du tar in världen och processar den. Därför spelar din intelligens stor roll på livets alla områden.

Jag kan rekommendera Leopolds bok Smartast i världen och särskilt kapitlet som heter Vad är intelligens? Hon går kort igenom historien runt intelligensforskning, alternativa förklaringsmodeller och hur intelligens vanligtvis beskrivs.

IQ-nivå normalfördelad
Generell intelligens har starkt samband med IQ-nivå som den mäts i olika tester. Sett till hela befolkningen fördelar sig intelligensen enligt normalfördelningskurvan. Om vi hade tagit ut en perfekt normalfördelad grupp människor på 100 personer, hade deras intelligensnivå fördelat sig på följande sätt:

Normalfördelningskurva IQ-nivå

 

I Sverige testas intelligens av psykologer i test som heter WAIS och när det gäller barn WISC. Inom sjukvården används dessa tester bara som en del i diagnostisering av annat, ex för psykiatriska diagnoser. Likaså inom skolhälsovård.
Vill du ta reda på din intelligensnivå är det möjligt att göra ett övervakat test i Mensas regi. Ett sådant test är baserat på ravens matriser och är inte lika omfattande som de tester psykologerna gör. Det krävs att du är bra på testsituationer och kan hantera tidspress då testet är tidsbegränsat.

Oftast föredrar människor den förklaringsmodell som stämmer med sin egen syn på världen, så även jag. Därför har jag gjort urvalet ovan, och därför kommer jag framöver utgå från tankarna om generell intelligens och från att intelligens är normalfördelad.

Spelar det någon roll vilken definition man använder? Vilken definition eller beskrivning föredrar du? Vill du berätta varför så skriv gärna det också.

Vi ses!
Vera

 

Länkar till mer information om:

Förklaring till normalfördelningskurvan även kallad “The Bell Curve”
https://youtu.be/lwENcdZqJDc

Spearmans teori om generell intelligens
https://sv.wikipedia.org/wiki/Generell_intelligensfaktor

Vygotskys teori om dynamisk utvecklingspotential
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotskij

Gardners teori om multipla intelligenser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner

Renzullis tredelade modell som integrerar motivation, kreativitet och hög förmåga
http://gifted.uconn.edu/wpcontent/uploads/sites/961/2015/01/The_Three-Ring_Conception_of_Giftedness.pdf

Sternbergs modell som integrerar kreativitet, praktisk och analytisk förmåga samt vishet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Framg%C3%A5ngsrik_intelligens

Professor Roland Persson, Högskolan i Jönköping, samlingssida med hans publikationer
https://ju.se/personinfo.html?id=463

Mensa IQ-test
https://www.mensa.se/bli-medlem/provtest-r1/

 

Referenser
1 Roland Persson (1997) ”Annorlundaland. Särbegåvningens psykologi”
2 Joseph Renzulli (1990). ”The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity.” In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 53-92). New York: Cambridge University Press.
3 Linda Leopold (2013) ”Smartast i världen, IQ-sällskapen från insidan”

Facebookmail
Facebookyoutubeinstagram

Särbegåvad? Nej tack! Inte mina barn

Första gången jag kom i kontakt med begreppet särbegåvad var jag strax över trettio. En av pedagogerna på förskolan uppmanade mig att kolla upp det där med intelligenta barn eftersom att mina barn, som hon uttryckte det, var lite speciella och inte som andra, och hon rekommenderade att de skulle börja skolan i förtid.

Jag googlade och letade fakta. Hittade vetenskapliga artiklar och dokument om hur skolor runt om i världen jobbar med Gifted Children. Jag läste artiklar som visade att högintelligenta människor ofta hamnar i ett eller annat utanförskap, mobbing, skolk, depression, svårt att få jobb, svårt att hitta vänner och så vidare. Forskningen poängterade hur viktigt det är för särbegåvade att i tidig ålder få den stimulans de behöver för att må bra.

Svensk forskning visade hur det är för särbegåvade att gå i skolan i ett jämställt skolsystem som det svenska, norska och danska. I det egalitära skolsystemet förväxlas ofta tanken om allas lika värde och rättigheter med övertygelsen om att alla ska vara likadana. I kombination med jantelagen blir resultatet ofta att de, som på ett eller annat sätt sticker ut, med tvång pressas in i normen. Och om de inte platsar i det normala, straffas de med uteslutning.

Det handlade ju om mig!
Kvällen och natten efter att jag läst om särbegåvning minns jag än. Trots rogivande andetag från mannen som sov bredvid mig kunde jag inte somna. Jag låg där på rygg och lät blicken följa springorna i det spontade taket. Sidorna jag läst på nätet visades i repris på de vitmålade brädorna. Inte ordagrant, men innehållet och vissa av formuleringarna. Helt nya och påträngande tankar om intelligens. När jag blundade för att slippa se allt jag läst, dök obehagliga minnesbilder från skoltiden upp och störde. Och jag glömde att det jag läst gällde barnen. För allt handlade ju om mig. Det handlade om mig.

Jag smög ur sängen och tassade ner för trappan. Kröp ihop i soffan under en filt och grät. Grät och loopade samma tankar om och om igen.
Om särbegåvning.
Om vikten av stimulans i tidig ålder.
Och om det välbekanta utanförskapet.

Det jag kom fram till under den natten (förutom att det är dumt att ligga på rygg och gråta för då får du kallsupar) var att särbegåvning är den genetiska nitlotten. I varje fall i Jantes Sverige. Den natten bestämde jag att mina barn skulle slippa ha det som jag haft det.

Då tänker kanske du att jag började jobba för att upplysa världen om hur särbegåvade fungerar, jobba för att skolan skulle kunna möta mina barn på den nivå de befann sig. Men nej. Den logiska slutsatsen av det jag läst om särbegåvades situation i Skandinavien var att för att ha en bra uppväxt här behöver du vara tillräckligt normal. Jag bestämde mig för att träna mina barn att bli normala!

Jag vet. Inte särskilt smart att tro att det går att ändra på människor. Hur kan man ens vilja ändra på sina barn? De är ju som de är. Så småningom insåg jag ju det också. Särbegåvning går inte att koppla bort. Finns det där, finns det där oavsett.

Är detta första gången du hör begreppet särbegåvad? Eller när hörde du det först? Vad tänkte du då?

Vi ses!
Vera

 

Länkar:
Här finns länkar till webbplatser som beskriver vad särbegåvning är. De är framför allt fokuserade på barn som är särbegåvade.

Begåvade barn
http://www.begavadebarn.nu/

GCP Mensa Sverige
https://www.mensa.se/gcp/

Länkar till artiklar/informationsmaterial
Socialmedicinsk tidskrift nr 2 2014 ”Se mig som jag är också! Om särbegåvades utsatthet”
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/91

Roland S Persson, ”Särbegåvade barn och ungdomar är en utmaning för svenska psykologer: En kort översikt”
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:343651/FULLTEXT01.pdf

Facebookmail
Facebookyoutubeinstagram

Varför jag har vloggen För intelligent?

Om du möter mig på stan lägger du antagligen inte märke till mig. Jag är en i mängden. En av nio miljoner svenskar. En av fem miljarder på Tellus. Lika vanlig och oansenlig som de flesta. Lika särskild och speciell som de flesta. Jag lever mitt liv långt bort från strålkastarljusen, i utkanten. Precis som de flesta av oss gör.

Numera trivs jag med mitt liv i skymundan, men resan hit har varit krokig. Som för många. Skälen till att min resa varit så skakig skiljer sig däremot från de flestas.

Jag heter Vera Varg. Välkommen till vloggen För intelligent?

Väldigt få tror att ens egna intelligens kan vara krokbenet man snubblar över gång på gång. Kanske när det handlar om att man har långsammare inlärningstakt än andra och svårare att greppa abstrakta saker. Men att det kan vara ett hinder att ha ovanligt lätt att lära och sen minnas det för livet, vem kan föreställa sig det?

Många högt intelligenta människor har på ett självklart sätt använt sig av sin begåvning från start och skaffat sig det liv de önskat. Men det är inte till dem jag vänder mig nu, utan till dig som snubblar fram. Kanske kan mina inlägg i vloggen ge dig hopp om att livet som högintelligent kan bli riktigt bra. Oavsett hur knöligt det var bäddat från början.

Dela min samlade erfarenhet och kunskap
Jag har startat vloggen med syftet att de erfarenheter och den kunskap jag samlat på mig, ska vara till nytta för dig. Mitt engagemang är grundat på att jag sett så många människor, framför allt unga människor, må dåligt och där huvudkomponenten verkar vara en hög intelligens som krockar med omgivningen. Jag har också sett hur en del av de högintelligenta barnen och ungdomarna blommat upp och börjat må bra. Detta för att de kommit till en ny omgivning som funkar bättre för dem.

Hög intelligens – en tillgång eller en börda?
Det mest frustrerande, det är att ungdomarna inte mår dåligt för att de är sjuka, utan på grund av något som skulle kunna vara den roligaste av gåvor i rätt miljö. Gåvan av att ha en intelligens högt över det normala.

Har du haft tur som särbegåvad (jag kommer att växla mellan orden särbegåvad och högintelligent då jag ser det som samma sak) har du växt upp i en omgivning du kunnat fungera väl i. Kanske har vissa anpassningar gjorts i skolan för att du skulle få möjlighet att lära dig på din nivå? Kanske har du haft vänner och familj som också är särbegåvade? Då har sannolikt din höga intelligens känts som en välkommen gåva eller som något helt naturligt.

För dig som inte haft den turen under uppväxten kan den höga intelligensen ha känts mer som en börda; syran som fräter på självkänslan, taggtråden som gör gemenskap omöjlig, eller kanske bara glasögonen som gör att du ser klarare än andra gör. Ser klart hur meningslöst och banalt allt är.

Hitta sätt att leva ett gott liv som särbegåvad
Oavsett om du haft tur eller inte under uppväxten, kommer du förr eller senare att leva i en omgivning som inte är anpassad efter särbegåvade människor. På olika utbildningar, på jobb, i föreningsliv och sällskapsliv kommer du vara annorlunda jämfört med de flesta. Då är det upp till dig att skapa den miljö du behöver. Lära dig hantera omgivningen så att du kan leva det liv du vill leva. Jag är övertygad om att det är möjligt att göra. Du kan göra det.

I denna vlogg kommer jag dela med mig av vad forskning inom relevanta områden säger och du kommer få tips som har funkat för mig.

Vad jag hoppas på allra mest, är att du som lyssnar eller läser kommer vilja dela med dig av dina erfarenheter. För är det något jag lärt mig under åren, är det vilken nytta jag har av att få ta del av andras erfarenhet. I synnerhet från dem som ser saker från ett helt annat perspektiv än jag gör. Så ge dina erfarenheter till andra! Och lyssna i din tur.

Om du snubblar på din höga intelligens, är det några särskilda områden du snubblar på extra? Vad skulle du vilja att jag tar upp i vloggen?
Skriv i kommentarsfältet nedan.

Vi ses!
Vera

Facebookmail
Facebookyoutubeinstagram