Om vloggen För intelligent?

Jag har startat vloggen med syftet att de erfarenheter och den kunskap jag samlat på mig, ska vara till nytta för dig. Mitt engagemang är grundat på att jag sett så många människor, framför allt unga människor, må dåligt och där huvudkomponenten verkar vara en hög intelligens som krockar med omgivningen. Jag har också sett hur en del av de högintelligenta barnen och ungdomarna blommat upp och börjat må bra. Detta för att de kommit till en ny omgivning som funkar bättre för dem.

Hitta sätt att leva ett gott liv som särbegåvad
Du kommer  förr eller senare att leva i en omgivning som inte är anpassad efter särbegåvade människor. På olika utbildningar, på jobb, i föreningsliv och sällskapsliv kommer du vara annorlunda jämfört med de flesta. Då är det upp till dig att skapa den miljö du behöver. Lära dig hantera omgivningen så att du kan leva det liv du vill leva. Jag är övertygad om att det är möjligt att göra. Du kan göra det.

I denna vlogg kommer jag dela med mig av vad forskning inom relevanta områden säger och du kommer få tips som har funkat för mig.

Vad jag hoppas på allra mest, är att du som lyssnar eller läser kommer vilja dela med dig av dina erfarenheter. För är det något jag lärt mig under åren, är det vilken nytta jag har av att få ta del av andras erfarenhet. I synnerhet från dem som ser saker från ett helt annat perspektiv än jag gör. Så ge dina erfarenheter till andra! Och lyssna i din tur.

Varmt välkommen hit!
Vera

 

Kontakt
förnamn snabel-a webbadress