Göra det enkla komplicerat – så särbegåvat

Så gör jag det igen! Gör det komplicerade precis så komplicerat det kan vara, när det är som mest komplicerat. Typiskt särbegåvat. Varför skanna på ytan och göra det lätt?!

Det kallas också för att ha elefant-attityden. I jobbsammanhang visar det sig på två sätt för mig.

Det första sättet är när jag får en oformlig klump till projekt i knät. Ett projekt som jag hyfsat snabbt strukturerar upp i olika delar. Helheten i prydliga och namngivna delar. Efter min analys syns det att projektet är en elefant. Jag älskar processen med att hitta strukturen i det röriga, sammanhangen i det fragmentariska, det relevanta i mängden.

Jag går in till min uppdragsgivare och visar hur jag styckat upp elefanten. ”Bra att du ser hela elefanten, men det är tänkt att projektet ska vara en gris. Kan du få den till en gris?” Och det är klart jag kan. Hugger av lite här och där, men behåller det väsentliga och sim sala Bim är det en gris.

Det andra sättet elefant-attityden märks på, är att jag ogillar att jobba med delar i ett projekt om jag först inte har full förståelse för helheten och hur min del bidrar. Det går oftast att lösa genom att ställa frågor. Ge mig inte bara ett öra utan berätta också hur hela elefanten ser ut!

Hantera svårigheterna med en elefant-attityd
Så här långt innebär elefant-attityden inga problem. Men. Men. Under processens gång finns risk att jag börjar jobba i fel format. Ibland ser jag det själv och kan fråga om det är ok att jag växlar upp från gris till elefant. Andra gånger är det kollegor eller min chef som får påminna mig om uppdragets storlek och enkelhet.

Det är inte ofta uppdragsgivare har möjlighet att betala för elefantprojekt. Vad jag hört av särbegåvade runt mig är det stor variation på hur komplexa uppgifter det går att finna inom olika yrken, branscher och organisationer. En del personer är skickliga på att själva skapa förutsättningar för att få den komplexitet de behöver för att kunna ha en elefant-attityd i yrkeslivet. Andra får lära sig att hantera de svårigheter en elefant-attityd kan innebära hos många arbetsgivare.

Skaffa en hobbyelefant
I mitt arbete har jag möjlighet att jobba med komplexa projekt men de kan sällan bli elefanter fullt ut. Därför har det varit viktigt för mig att ha möjlighet till elefantprojekt på fritiden. Som denna youtubekanal. Jag har i och för sig fått förslag på att paketera om den i svinformat, typ grillkorv, för att den ska bli mer säljbar, och till fler. Men då kan jag inte göra projektet fullt ut lika komplext. Dessutom är mitt intresse att få servera denna bitvis väldigt sega elefant till dig som behöver just elefantkött. Om det så är bara du som lyssnar och ingen mer.

När jag förberedde youtubekanalen hade jag en behändig plan. All erfarenhet och kunskap jag samlat på mig runt särbegåvning, strukturerat i trettio fint avgränsade kapitel. Ungefär som en styckningsplansch. En röd tråd i form av en vandring. Jag har berättat om den i ett avsnitt tidigare. Helheten i fin ordning.

När projekten börjar leva sitt eget liv
Men sen händer det som ofta händer när ett projekt går från teori till praktisk verklighet. Jag hamnar här. Här där det inte fungerar riktigt som planen. För jag upptäcker förstås hela tiden nya saker jag vill dela. Och jag tillåter mig att frångå planen och dela just den bit elefant jag insett att jag vill dela.

Det finns ändå en röd tråd genom allt. Så här ser den ut:

rod-trad
Mår du illa när du ser det här rekommenderar jag att du avvaktar något år med att titta på avsnitt. Just nu verkar det rörigt. Men i slutänden kommer det vara en tydlig helhetsbild. Även om jag för närvarande befinner mig mitt i virvlarna.

Jag tröstar mig med att jag inte är de ende som upplever projekt så här. Du kanske känner igen dig? Du kommer på, eller får som uppdrag, ett väl definierat och hanterligt projekt. Sen när du sätter dig in i det och upptäcker hur härligt omfattande och komplext det kan vara så växer målbilden till något astronautiskt avlägset fantastiskt. Och så blev det komplicerat. Men du får ner det i en snygg projektplan. Bara det att den inte är riktigt realistisk. För mycket. För svårt. På för kort tid.

Då gäller det att våga justera målbild eller projektplan. Då gäller det att ha en fungerande relation med chef och kollegor och ta hjälp av dem. Det är i varje fall så jag löst mina svårigheter. För dem har jag berättat om min elefant-attityd och vad den innebär.

Respektera andras behov av styckplanscher för grisar
I jobbsammanhang är det oftast en förutsättning att du kan hålla dig till planen. Dels för att din uppdragsgivare och dina kollegor ska känna sig trygga med processen och dels för att det kan finnas avrapporteringskrav i olika delar av planen. Det blir också lättare för din uppdragsgivare att ha överblick om du och andra projektledare håller sig till sina planer. Och tycker du det är svårt så be om hjälp med det. Att visa var man behöver stöd och vara tydlig med det, brukar underlätta samarbeten.

Undvik att dissa – be om hjälp
Elefant-attityden kan ställa till svårigheter i skolan också. Kanske kan du förklara för din lärare hur du fungerar? Säga att du måste få göra uppgiften tillräckligt komplicerad, göra den till en elefant, för att den ska bli intressant. Fråga vad syftet med uppgiften är och hur den ingår som en del i helheten du ska lära dig. Sen kanske det går att tillsammans bestämma på vilket sätt du kan visa att du lärt dig det uppgiften syftade på? Det är viktigt att inte dissa lärarens uppgift utan istället vända på det, be om hjälp och förklara vad du behöver för att du ska kunna göra det. I boken ”The Gifted Teen Survival Guide” finns många konkreta och nyttiga tips. Låt dig inte lura av den något fåniga titeln. Jag har haft nytta av den det senaste året, trots att jag inte ens är tonåring.

Nedan har jag länkat en artikel om särbegåvade i yrkeslivet. Den är skriven av Mary-Elaine Jacobsen kliniskt verksam psykolog och konsult till skolor gällande särbegåvning i Minnesota.

Kan du tänka dig hänga med i den röda trasseltråden som vloggen är nu ses vi här nästa gång!

För dig som föredrar perfekt struktur – vi ses om något år då!

Vänligen
Vera

 

Mer intressant att läsa

Artikel om särbegåvade i yrkeslivet ”If Only I Had Known: Lessons from Gifted Adults” Mary-Elaine Jacobsen
http://tip.duke.edu/node/919

The Gifted Teen Survival Guide: Smart, Sharp, and Ready for (Almost) Anything, September 7, 2011
Judy Galbraith M.A. (Author), Ph.D. Jim Delisle (Author)
https://www.amazon.com/Gifted-Teen-Survival-Guide-Anything/dp/1575423812

Facebookmail
Facebookyoutubeinstagram